Açlık sınırı 3 bine geldi, yoksulluk sınırı 10 bini geçti

Açlık sınırı 3 bine geldi, yoksulluk sınırı 10 bini geçti
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 955 TL’ye yükselirken, yoksulluk sınırı 10 bin 221 TL'ye çıktı.

DİSK-AR'ın aylık belirledği  Açlık ve Yoksulluk Sınırı dönem raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 955 TL’ye çıkarken, yoksulluk sınırı 10 bin 221 TL'ye yükseldi.

Raporda 2003 yılından bugüne açlık sınırının 6,3, enflasyonunsa 5,64 katına çıktığını belirtildi.

Raporda şunlar vardı:

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 791 TL'dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 763 TL, 15-18 yaş bir genç için 842 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 558 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 955 TL olarak saptanmıştır. Bu fiyat söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 10 bin 221 TL'ye dayanmaktadır.

AÇLIK SINIRI 6,3 KAT ARTTI

2003 yılının eylül ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,7 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 98.49 liraya sağlıklı beslen tüketebilmektedir. Bu duruma göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.3 katına yükseldi. Aynı dönemde enflasyon ise 5.63 katına çıktı. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artışın üzerinde gerçekleşti.

Bugünün şartlarına göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 25.44 TL, yetişkin bir erkeğin 26.37 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 28.07 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 18.62 TL'dir.

EN BÜYÜK HARCAMA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE

Günlük harcamalarda Eylül 2021’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 35.18 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 19.84 TL'dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.47 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 6.62 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ ise 7.09 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1.84, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,62 TL harcama yapılması gerekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 35.7 ile en yüksek payı vardır. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28.2 ile ikinci sırada yer alır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 14.7'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.34'dür. Diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.9'dur. Bu ay mevsimsel etki ile sebze ve meyvenin payı düşerkenn, diğer tüm harcama kalemlerinde yükseliş yaşanmıştır.

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha büyük önem taşır. Günlük 98.49 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 9.81 TL ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden çoktur.

EN PAHALI İL İZMİR

Araştırmaya üç büyük ile ait Eylül 2021 dönemi açlık sınırı verileri de alınmıştır. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 3 bin 225 lira olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 3 bin 100 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 871 lira olarak saptanmıştır.