Fuat Oktay: 2022 bütçesinde 278.3 milyar TL açık bekleniyor

Fuat Oktay: 2022 bütçesinde 278.3 milyar TL açık bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü" dedi.

Fuat Oktay, Beştepe'de bugün yaptığı basın toplantısında, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ayrıntılarını açıkladı.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

BÜTÇE AÇIĞI

“Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında 224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

PERSONEL GİDERLERİ 493,9 MİLYAR TL

2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı da şu şekilde olacak. Personel giderleri için toplam 493,9 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri 128,1 milyar TL, cari transferler 657,3 milyar TL, sermaye giderleri 132,3 milyar TL, sermaye transferleri 10 milyar TL, borç verme giderleri 61,6 milyar TL, yedek ödenekler 27,4 milyar TL, faiz giderleri 240,4 milyar TL. 

ASLAN PAYI EĞİTİME

Bütçemizin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapılması, depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim altyapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere MEB'in yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar TL'den 15,2 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Yükseköğrenimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi, yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar TL'ye yükseltmiş olacağız. 

SAĞLIĞA 122,6 MİLYAR TL

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 6,4 milyar TL, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar TL olmak üzere toplam 122,6 milyar TL kaynak ayırıyoruz. 

TARIM DESTEKLERİ

Tarımsal destek programları için 25,8 milyar TL, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar TL, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar TL kaynak ayırıyoruz.”

Kovid-19 salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada üretimi, istihdamı ve sermaye dolaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Oktay, birçok ülke ekonomisinin küçüldüğü geçen yıl, krizi fırsata çevirecek araçları kamuya sağlayan yapıda bir bütçe hazırladıklarını ve yıl boyunca tüm kurumların kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandıklarını anlattı.

Fuat Oktay, "Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen yüzde 1.8'lik büyüme ivmesinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7.2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirildiğini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımız, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora daha imza atarak, yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bunların yanında, hastaneler, otobanlar, demir yolları, köprüler, tüneller, barajlar, içme suyu ve sulama tesisleri, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri, salgın destekleri ve yerli aşı projesi, enerji ve savunma sanayi projeleri gibi sayısız yatırımı içinde bulunduğumuz bütçe döneminde hayata geçirdik. Yeni yatırımlarımıza salgın döneminde de hız kesmeden devam ettik, ediyoruz."

Bu başarıda maliye politikasının güçlü bir biçimde kullanılmasının önemli ölçüde etkili olduğunu belirten Oktay, "2022 bütçe teklifini de kovid salgınının artçı sarsıntılarına rağmen güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık. Hazırlanan bütçe teklifi; kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

Bütçenin, tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak nitelikte olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşımla sadece emisyon azaltıcı değil aynı zamanda yutak alanların artırılmasını sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. En etkin ve modern izleme ve denetleme sistemlerini kurarak çevresel tahribatı azaltacak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz. Yeşil büyüme yaklaşımımızla afet riski altında bulunan yapıların ve alanların dayanıklılığını artırarak, kentsel altyapıyı iyileştirecek, su kaynaklarının uygun kullanımı ve yönetimini daha da geliştireceğiz. Söz konusu yatırımlarda, ülkemizin bu konuda benimsediği ulusal stratejiler ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi uluslararası taahhütleri de gözeteceğiz. İnsanımızı merkeze alan bir icraat bütçesi olan 2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır. 2022 bütçesi, yapay zeka ekosistemine değer üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen, milli uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir."

Fuat Oktay, sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde somut ve dinamik politikaları, bütçe temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.