Sadık seçmen, zorunlu seçmen ve metastaz

Sadık seçmen, zorunlu seçmen ve metastaz

Geçtiğimiz günlerde, Etki Araştırma'nın gerçekleştirdiği, 'dindar' eçmenin siyasal tercihleri üzerine bir araştırma yayınlandı.
Önce araştırma hakkında bilgi verelim. Etki Araştırma çalışmanın örneklemini, 1995 seçimlerinde RP, 2002 seçimlerinde AKP'nin aldığı oyların dağılımına göre belirlemişler ve buna bağlı alarak da, Konya, Kayseri, Yozgat, Samsun, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Trabzon, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli illeri ile İstanbul'un bazı mahallelerini seçmişler. Bu illerde de toplam, 2424 denek ile anket, 68 denek ile de derinlemesine görüşme (in-dept) gerçekleştirmişler.
Çalışma ilginç bulgular içeriyor ve bir kısmı da basına yansıdı.
Gelelim bulgulara:
1. Dindar seçmen bir erime gözlense de hala AKP'ye desteğini sürdürüyor (%53 genel seçim/%47.5 araştırma)
2. Aynı şekilde erimeye rağmen Recep Tayyip Erdoğan'a da destek sürüyor (%74,4 Cumhurbaşkanlığı seçimi/%62.2 araştırma)
3. AKP seçmeni olan dindar kesimin desteği gönüllülükten zorunluluğa kaymış durumda.
Aslında bulgular çok fazla ama yazı çerçevesine bu kadar girebiliyor.
Gelelim bulguların değerlendirmesine.
En önemli bulgu, kanımca, AKP seçmeninin gönüllülükten zorunluluğa geçişidir. Bu veri, AKP seçmeninin parti sadakat ve aidiyetini kaybetmeye başladığının göstergesidir. Bunun anlamı şu: AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli kozu olan seçmenle gönül bağı, pamuk ipliğine bağlı noktaya gelmiş. Bu, hem oylardaki erimeyi açıklıyor hem de AKP adına ciddi ciddi alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Zira, AKP dönemsel oylarının yanısıra kemik oylarında da sıkıntı yaşıyor. Çünkü 'kemik' diye adlandırdığımız oylar sadık seçmenden gelir.
Araştırmanın yapıldığı iller genel seçmenin %15.7'sine karşılık geliyor. Buna karşılık AKP,  toplam oylarının %20'sini bu illerden almış. Yine araştırma verilerine göre AKP bu illerde, %9.6 puan oy kaybetmiş. Bu oran, bu illerdeki kendi oyları içerisinde %14 gibi bir orana denk geliyor. Bu tabanın AKP'nin 'kemik' ve 'sadık' tabanı olduğunu düşünürsek, AKP oylarındaki metastazın boyutunu çok daha iyi kavrarız.
Sonuç olarak AKP tabanındaki sadık seçmenin zorunluluğa geçişi, metastazın daha da yayılacağını şimdiden söylüyor.