30 İŞİD ve El-Kaide şüphelisi kişi ve şirketin mal varlığı donduruldu

30 İŞİD ve El-Kaide şüphelisi kişi ve şirketin mal varlığı donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD üyesi 27 kişi ve 1 kuruluş ile El-Kaide üyesi 2 kişinin mal varlıkları donduruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan karara göre IŞİD-El Kaide şüphelisi 30 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.

29 kişi ve 1 şirketin IŞİD-El Kaide üyesi oldukları gekçesiyle mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de tebliğ edildi.

Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla yayımlandı. Karara ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. 6415 sayılı Kanunun 7.nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3.üncü ve 4.üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

2. Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun’un 7.nci maddesinin 4.üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.

3. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

1. 6415 sayılı Kanunun 7.nci maddesi uyarınca, aynı Kanunun 3.üncü ve 4üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığının ortadan kalkmasına istinaden ekli listede adi geçen kişi hakkında 06.04.2021 tarih ve 2021/l sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararının kaldırılması kararlaştırılmıştır.

2. Bu Karara karşı. 6415 sayılı Kanun'un 7.nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarlınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.

3. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.