Av. Ezgi Sağcan: İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'a iptal davası yolu açıktır

Av. Ezgi Sağcan: İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'a iptal davası yolu açıktır

Avukat Ezgi Sağcan sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili olarak hukukçuların ilk değerlendirmesinde ortak bir hata bulunduğunu, karara karşı Danıştay'a iptal başvurusu yapılabileceğini ifade etti. Açıklama şöyle:

"Gece 2'de hepimize gelen bir inme sonucu önemli bir nüansı kaçırdık. Ne yazık ki barolarımızın ortak metninde de aynı eksik yaşandı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan metin "Cumhurbaşkanı kararı" idi.

Cumhurbaşkanı kararı ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hukuken birbirinden ayrı metinlerdir. Kararnameler kanun hükmünde iken, kararlar sadece idari işlem niteliği taşır.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dayanağını Anayasa'dan alır, ancak Cumhurbaşkanı Kararı dayanağını bir kanundan almak zorundadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanı kararlarına karşı yargısal denetim yolları da farklıdır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından, Cumhurbaşkanı kararlarının yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay tarafından yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 60 günlük süre içerisinde Danıştaya iptal davası açmak mümkündür. İptal davasını ise, iptali istenen idari işlemden zarar gören herkes açabilir. Bu durumda kanımca bütün kadınlar, kadın dernekleri ve kurumları, barolar İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına karşı Danıştay'a iptal davası açabilecektir."