Avukat Ezgi Sağcan: İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararnamesi Anayasa'ya aykırıdır

Avukat Ezgi Sağcan: İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararnamesi Anayasa'ya aykırıdır
İstanbul Sözleşmesi temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası sözleşmedir. Cumhurbaşkanı temel haklar konusunda kararname düzenleyemez. Mecliste grubu olan partilerin anayasa mahkemesine başvuru hakkı vardır. Beklentimiz Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapmalarıdır.

Avukat Ezgi Sağcan, Haber 2021'e yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı feshinin Anayasa'ya uygun olmadığını ve hukuken İstanbul Sözleşmesi'nin halen geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Ezgi Sağcan şu ifadeleri kullandı:

"Geçerli bir fesih için öncelikle Anayasa'nın 90. maddesi uygulanmalıdır. Bilindiği gibi uluslararası sözleşmeler TBMM tarafından çıkarılan uygun bulma kanunu ile yürürlüğe girmektedir. Sözleşmelerin feshi de yine aynı usulle yani TBMM tarafından çıkarılacak bir kanunla feshedilebilir.

Bu usulün gerçekleşmesinin akabinde Cumhurbaşkanı, daha evvel çıkarılan uygun bulma kanununa verdiği onayı karşı işlemle geri almalıdır.

Cumhurbaşkanı onayını karşı işlemle geri aldıktan sonra ise İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi prosedürü işlenecek, tek taraflı fesih Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne bildirilecektir.

Sözleşme, yine sözleşmenin 80. maddesi gereği bildirim tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlükten kalkacaktır.

Her ne kadar uluslararası sözleşmelerin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilebileceğine ilişkin 2018 yılında bir cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılmış olsa da, Anayasanın 104. Maddesine göre cumhurbaşkanının yetkileri açıktır. Cumhurbaşkanı temel haklar konusunda kararname düzenleyemez.

İstanbul Sözleşmesi temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası sözleşmedir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi’ni fesih yetkisini dayandırdığı kararname de anayasaya aykırıdır. Bu durumda gerek sözleşmenin feshine ilişkin kararname gerek feshi dayandırdığı yetki kararnamesi şeklen ve esasen Anayasa'ya aykırıdır ve Anayasa'nın 148. maddesine göre kararnameler yargı denetimine tabi olduğundan Anayasa mahkemesine gidilecektir.

Şu an olağanüstü hal içinde olmadığımızdan mecliste grubu olan partilerin anayasa mahkemesine başvuru hakkı vardır. Hepsinden beklentimiz hem fesih kararnamesi hem feshin yetkisini aldığı kararname bakımından Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapmalarıdır.”