Emperyalizme karşı milli cephe, topyekûn mücadele

Emperyalizme karşı milli cephe, topyekûn mücadele

Emperyalizme karşı, mevzide olmayı bilmeyenler, emperyalizmin boyunduruğu altındadırlar.

Emperyalizmin sömürü alanı olan bir ülkede yaşadığımızı unutmadan, milli cephede yerimizi almalıyız.

Emperyalizme karşı mücadele, örgütlü olmak zorundadır. 

Dünya devrimci hareketi ve bizim kendi mücadelemiz göstermektedir ki; ancak örgütlü olunduğu zaman güçlü olunur. 

Bütün sınıfların, emperyalizmin karşısına çelikten örgütlerle çıkmaları, onu ancak yok edebilir. 

Halkımız ve ezilen milletler, ancak bu şekilde kurtuluşa ulaşabilirler. 

Ayrıca, unutmayacağımız nokta; bütün milli sınıfların güçbirliğidir. Tek çatı altında toplanmasıdır.

Emperyalizmi yenmek için, bir damla güç kaybetmeden birleşmek zorunludur.

Ülkemizde, bu çağrıyı yapan tek örgüt Milli Demokratik Devrim Hareketidir . 

Emperyalizmle mücadele, birlik ve beraberlik içerisinde, Mustafa Kemal devrimlerine sahip çıkarak verilir.

Ülkemizi ve milletimizi tam bağımsız, demokratik, çağdaş ve özgür bir toplum haline getirebilmek için, emperyalizme karşı topyekün örgütlemeliyiz.

Cumhuriyet'e karşı olmakla, milleti bölmekle, terör örgütleri ile işbirliği yaparak ne ülkemizin bağımsızlığı savunulur, ne de emperyalizme karşı mücadele verilebilir.

Emperyalizme karşı, ülkemizin önünde tek seçenek vardır. O da Milli Cephe'yi oluşturmaktır. 

İşçiler, köylüler birleşmeden, emperyalizme karşı mücadele etmemiz mümkün değildir.

Tarih, hiçbir şeyi unutmaz! 1945 yılından sonra, Atlantik sistemine bağlanmaya başlayan küçük Amerika süreci ile birlikte, 12 Mart 1971 askeri darbesi ile gerçekleştirilen ve 1973 yılına kadar süren Amerikancı cunta rejimi, 12 Eylül 1980' Amerikancı darbesi ile başlayan; Evren, Özal, Çiller'in mafya, gladyo, tarikat rejimi, ülkemizin bağımsızlığına, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine karşı bazı saldırılardan bir kaçıydı.

Yakın zamanda 15 temmuz 2016 tarihinde, Amerika destekli Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimini Ulus olarak , Türk milleti olarak hep birlikte nasıl püskürttüysek,

bugün de Amerikan emperyalizmine ve yerli işbirlikçilerine karşı topyekûn birlikte olmak zorundayız.

Amerikan emperyalizmine karşı; Rusya, Çin, Suriye, İran ve komşu ülkelerimiz ile işbirliğine gitmek zorunludur. 

Şimdi tercih zamanıdır. Ya Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Bandırma vapurundasınızdır, ya da Amerikan emperyalizminin gemisinde  uşaksınızdır.

Biz Mithat Paşa'ların ,Namık Kemal'lerin, Ziya Paşa'ların simgelediği, yeni Osmanlılar cereyanının önderliğinde, 1876'da gerçekleşen 1. Meşrutiyet genç Türklerin, İttihat Terakki cemiyeti önderliğindeki 1908 Hürriyet devriminden 30 Ağustos zaferi ile tamamlanan Milli Kurtuluş gemisindeyiz.

Şimdi Milli Güçlerin birleşme zamanıdır, tek çatı altında toplanma zamanıdır.

Unutmayınız ki;

Mustafa Kemal bir avuç inanmışla yola çıkmıştı...

Büyüdü!

Kuvvet oldu.

Büyüdü!

Devrim oldu.

Ve o tohum önce filiz verdi, sonra kök saldı.

Daha da büyüdü...

Aydınlanma oldu.

İnklap oldu.

Cumhuriyet oldu.

Şaha kalktı yüz yıllık dev bir devlet oldu.