Sandık oyunlarından medet ummak!

Sandık oyunlarından medet ummak!

AKP’nin TBMM’ne sunduğu seçim yasasında değişiklik öngören kanun teklifi, yıkılmakta olan bir iktidarın anti demokratik yöntemlerle iktidarını uzatma gayretinden başka bir anlama gelmiyor.

Seçim kurullarını istediği gibi düzenleme anlamına gelen; Başkanı, en kıdemli hakim yerine birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura çekmek yoluyla belirlemenin, seçim sonuçlarına müdahale etme gibi niyetten başka açıklaması olamaz. 10 yıllık kıdeme sahip hakimler bilindiği gibi birinci sınıfa ayrılıyor. Ve bu durumdaki hakimlerin hepsi AKP döneminde atanan ve eğilimleri belli olan hakimler. Böylece AKP’den önce göreve başlamış en kıdemli hakimlerin kurul başkanı olması esas olarak önlenmiş oluyor.

Seçim sonuçlarına sandıkta müdahale etmek gibi bir niyeti olmayan bu değişikliği neden yapsın?

Artık oylardan, ittifaka dahil olan Partilerin hepsinin ayrım gözetmeden yararlanması şeklindeki eski uygulamanın değiştirilmesi ve küçük partilerin milletvekili çıkarmaları için kendi başlarına yeterli oyu almaları gerektiği şeklindeki yeni düzenleme, küçük partileri ittifak içindeki büyük partilerin listesinden girme bir mecburiyetle karşı karşıya bırakmakta ve bu da aslında seçim ittifakı yapmanın olumlu yanını ortadan kaldırmaktadır.

Sandık Kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin yeni düzenleme de sonuç olarak her yerde örgütlü olmayan partilerin aleyhine bir durum yaratmaktadır.

Partili Cumhurbaşkanının seçim propagandası çalışmalarında, emrinde olan devlet olanaklarından yararlanması önünde hiçbir engel olmaması da bir başka anti demokratik düzenlemedir.

Bu ve benzer diğer düzenlemelerin tek bir hedefi vardır. AKP, kaybolan halk desteğinin yol açtığı kaybı, seçim yasasında kendi lehine yaptığı anti demokratik düzenlemelerle gidermek peşindedir.

Ama bunlar beyhude çabalardır. Bu tür girişimler AKP’ye yönelen halk tepkisinin daha da şiddetlenmesinden ve AKP’nin çöküşünü hızlandırmaktan başka bir sonuca yol açmaz.

Haber2021’den…