Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göre 200 milyar TL açık var

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göre 200 milyar TL açık var
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, yılsonu bütçe hedeflerini içeren raporunu yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yılsonu bütçe hedeflerini içeren raporunda,salgına rağmen vergi gelirlerinin1 trilyon TL’ye ulaşacağını belirtilirken, bu artışa karşın faiz giderlerinden dolayı bütçe açığının 200 milyar TL olacağı belirtildi. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın,  emmuz-Aralık dönemine  ait “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu”nda, beklentiler ve hedefler yer aldı. Buna göre 1.3 trilyon TL olarak öngörülen bütçe giderlerinin yılsonunda 1.4 trilyon TL, 1.1 trilyon TL öngörülen faiz hariç bütçe giderlerinin de 1.2 trilyon TL olması hedefleniyor. Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri 663.3 milyar TL oldu. 1.3 trilyon TL olarak öngörülen toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 49.3’ü kullanılmış durumda. 

Raporda, 179.5 milyar TL olarak öngörülen faiz giderlerinin ise yılsonunda 186.9 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte. Vergi gelirlerinde ise artış beklendiğinin altı çizilerek, 922.7 milyar TL olarak hedeflenen vergi gelirlerinin yılsonunda 1 trilyon 57 milyar 913 milyon TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Ocak-Haziran döneminde vergi gelirlerinde 496.9 milyar TL tahsilat yapıldı. Temmuz-Aralık döneminde ise 560.9 milyar TL vergi geliri tahsil edilmesi amaçlanıyor. Vergi dışı gelirlere ilişkin bütçe hedefi 178.4 milyar TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 218.3 milyar TL olacağı tahmin edilmekte. 

Vergi dışı gelirler Ocak-Haziran döneminde 133.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, Temmuz-Aralık döneminde gelirlerin 84.4 milyar TL olması bekleniyor. 

DIŞ FİNANSMAN RİSKLİ

Vergi gelirlerinde artış beklenirken, raporda bütçenin yılsonunda 199.6 milyar TL açık vereceği tahmin ediliyor. Faiz dışı dengenin ise 12.7 milyar TL açık vermeceği tahmin edilmekte.

Raporda, dış finansman temininde karşılaşılan risklere de şöyle yer verildi:

“Küresel veya bölgesel spesifik gelişmeler sebebiyle uluslararası sermaye piyasalarında işlem yapmanın mümkün olmaması veya aşırı maliyetli olması ve uluslararası piyasalardaki muhtemel riskler çerçevesinde sağlanacak tutar ve maliyetlerde değişiklik olması, dış finansman temini çerçevesinde karşılaşılan riskler arasında yer almaktadır.”