TEİAŞ özelleştirilme kararına tepkiler büyüyor

TEİAŞ özelleştirilme kararına tepkiler büyüyor
TEİAŞ’nin özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, enerjide bütünleşik yapının yeniden oluşturulması gerektiğini söylerken, EMO’dan yapılan açıklamada ise enerjinin diğer alanlarındaki özelleştirmelerin getirdiği olumsuzluklara dikkat çekildi.

Özelleştirme adımını enerji sektörünün genelindeki durum açısından yorumlayan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, AKP iktidarının 20 yılda elektrik sektörünün üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerini içeren dikey bütünleşik yapısını bozduğunu vurguladı.

TEK KURULMALI

“Genel olarak enerji, özel olarak elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı toplum çıkarları doğrultusunda, kamu kuruluşları eliyle verilmesi gereken kamusal hizmetlerdir” diyen Türkyılmaz şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugüne değin bedeli yüz milyarca lirayı geçen kamu kaynaklarının aktarıldığı özel şirketlerin faaliyet gösterdiği elektrik sektörünün başarısızlığı açık, vardığı nokta ortadadır. Her yıl 40 milyar doları aşan enerji ithalatı ve son 2.5 yılda yüzde 70 artan elektrik, gaz fiyatları ve faturalarını ödeyemedikleri için elektrik ve gazları kesilen binlerce aile bulunmaktadır.” TEİAŞ’nin özeleştirilme sürecinin durdurulmasını ve kamu yönetiminde özerk bir yapıya kavuşturulmasını isteyen Türkyılmaz, elektrik üretim, iletim, dağıtımı için Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) kurulması gerektiğini de vurguladı. Türkyılmaz, ayrıca iletimdeki gibi dağıtımda da kamu tekeli olması gerektiğini savunarak dağıtım şirketlerinin yeniden kamulaştırılmasını önerdi.

EMO: "ENERJİ SİSTEMİNİN KALBİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR"

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, elektrik üretim ve dağıtımındaki özelleştirmelerin ardından sıranın iletim kısmına geldiği vurgulandı. Açıklamada, “Oysa, elektrik dağıtım bölgelerinde varlıkların daha verimli işletileceği, maliyetlerin ve kayıp-kaçağın düşürüleceği, arz güvenliğinin sağlanacağı ve kalitenin artacağı iddiasıyla yapılan özelleştirmeler hiç de beklenen sonuçları vermemiş; aksine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilerin olduğu karanlık bir Türkiye`yi getirmiştir” denildi.

“ÖZELLEŞTİRİLEN ELEKTRİK SEKTÖRÜ BORÇ BATAĞI İÇİNDE”

“Son 20 yılda özelleştirilen elektrik üretim ve dağıtım sektörü, bugün borç batağı içindedir. Şirketlerin kredi borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle enerji fiyatlarına zam üstüne zam yapılmakta; artışlar nedeniyle tüketicinin sırtındaki yük, her geçen gün ağırlaşmaktadır.

“BU TABLODA ELEKTRİĞİN UCUZLAMASI İMKANSIZ”

1 Temmuz`dan geçerli olmak üzere yapılan yüzde 15`lik son zamla, asgari ücretle geçinen dört kişilik bir ailenin elektrik faturası, aylık gelirlerinin yüzde 7-8`i düzeyine yükselmiştir. Sektörün içinde bulunduğu tablo, elektrik enerjisinin ucuzlamasını imkansız kılmaktadır. Özelleştirmeler, ucuzluk yerine elektrik tarifeleri, hizmet bedelleri ve uygulamaya esas düzenlemeler ile pahalılık getirmiş; tüketiciden dağıtım şirketlerine mali kaynak aktarmanın yasal yolunu oluşturmuştur.

“ELEKTRİK SİSTEMİNİN KALBİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR”

TEİAŞ`ın özelleştirilmesinin anlamı, ülke çıkarları, güvenlik ve geleceğimiz açısından çok önemli ve kritiktir. Çünkü TEİAŞ sadece iletimden değil, şebeke verimliliğinden, planlamasından, projeksiyonlardan, ikili anlaşmalardan, sisteme dair her türlü altyapı ve ikincil mevzuattan da sorumludur. Yani TEİAŞ`ın özelleştirilmesi demek, elektrik sisteminin kalbinin ve aklının da özelleştirilmesi demektir.

“ÇARE KAMULAŞTIRMA”

Kamu varlıklarının özel sermayeye devredilmesini durdurabilmek için sadece özelleştirme karşıtlığına ilişkin söylemlerin yetmediğini, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu`nu özelleştirilmeye hazırlayan yasa teklifinin TBMM`de ezici çoğunluk oylarıyla kabulü bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi partilere, kendi kamulaştırma politika ve planlarını acil hazırlamaları, TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı mücadeleyi kamulaştırma politikaları ile yükseltmeleri çağrısını yapıyoruz. Bu kapsamda, meslek alanlarımıza yönelik politika oluşturmak konusunda çaba harcayan emek, meslek örgütleri ile birlikte bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

“YENİ BİR ENERJİ POLİTİKASI”

Başta elektrik dağıtım bölgeleri olmak üzere enerji alanındaki tüm özelleştirmeler iptal edilmeli ve yeniden kamulaştırma hareketi başlatılmalıdır. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım süreçleri kamusal planlama anlayışı ile bütünlüklü bir yapıya kavuşturulmalı, üretimde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren kamu yararı esaslı yeni bir enerji politikası yaşama geçirilmeli ve TEİAŞ`ın özelleştirilmesi kararından derhal vazgeçilmelidir.”